Kvalitet je uspjeh, u proizvodnji je spas

Sadnice

Tilia platyphyllos

Tilia platyphyllos

Lipa je veliko drvo koje doseže visinu od 25 do 30 metara, a starost od nekoliko stotina godina.

Vidi više...
Sorbus aria-Mukinja

Sorbus aria-Mukinja

Lijepo drvo, visine do 15 m, širina krošnje oko 10 m. Krošnja je u mladosti stubasta, da bi kasnije

Vidi više...
Ginko biloba

Ginko biloba

Ginko biloba smatra se najstarijom i najotpornijom biljkom na planeti. Spada u ljekovito bilje.Često

Vidi više...
Quercus rubra – Američki crveni hrast

Quercus rubra – Američki crveni hrast

Drvo visine oko 15-23 m, široko zaobljene krošnje, masivnih grana, sklon granaju u blizini tla.

Vidi više...
Chaenomeles japonica - japanska dunja

Chaenomeles japonica - japanska dunja

Grm visine do 2 m i širine do 1,5 m. Raste lagano. Otporna na sušu, mraz i gradske uslove. Nema

Vidi više...
Santolina chamaecyparissus

Santolina chamaecyparissus

Santolina je zimzelena žbunasta biljka, porijeklom sa Mediterana. Može da izraste od 40 do 50

Vidi više...
Rosmarinus officinalis

Rosmarinus officinalis

Grmolika trajna biljka mirisnih zimzelenih listića sa sitnim svijetloplavim cvjetićima. Listovi su

Vidi više...
Jasminum nudiflorum – jasmin

Jasminum nudiflorum – jasmin

Niski, listopadni grm, dugih zelenih grana, povijenih do zemlje. Visok i širok do 1,5 m. Cvijeta

Vidi više...
Kerria japonica

Kerria japonica

Grm visine do 2 m, širine do 1,5 m, veoma otporan na gradske uslove i skromnih zahtjeva u pogledu

Vidi više...